Automatyczne systemy nawadniania ogrodów

Nawadnianie roślin podczas lata jest niezbędne do ich prawidłowego wzrostu i estetycznego wyglądu. Znacznie wygodniejszą formą od codziennego podlewania jest zainstalowanie automatycznego systemu nawadniającego, który będzie dostarczał określoną ilość wody do wybranych roślin. Ma to także wpływ na mniejsze zużycie i efektywniejsze podlewanie.

Działanie automatycznego nawadniania ogrodu

Podczas zakładania nawadniania przede wszystkim należy dobrze zaplanować elementy nawadniające, wyznaczyć miejsca na zraszacze, a także wybrać sposób ułożenia linii kroplujących lub węży. Zasięg działania zraszaczy powinien trochę na siebie nachodzić, aby żaden fragment ziemi nie pozostał suchy. Ogród zostaje dzielony na sekcje, by w każdej części znajdowały się urządzenia tylko jednego rodzaju, które będą podlewać rośliny o takich samych wymaganiach. Jest to niezbędne ze względu na określony czas pracy i stopień przeznaczenia wody. Poszczególne sekcje będą pracować pojedynczo. W ten sposób cały ogród będzie nawadniany etapowo w zależności od liczby sekcji, a także ciśnienia i wydatku wody.

Z czego składa się system nawadniający?

Do elementów składających się na zestaw automatycznego nawadniania ogrodu należą zraszacze statyczne i turbinowe, microzraszacze, dysze, studzienki irygacyjne, rury i ich łączenia, filtry, elektrozawory, dripline, taśmy kroplujące i sterowniki. Różne zestawy nawadniające oraz możliwości ich personalizacji pozwalają na właściwe nawilżenie każdego ogrodu. System nawadniający musi jednak być dostosowany do rodzaju roślinności. W ten sposób uzyskuje się efektywne i komfortowe nawadnianie roślin. Ostatnim etapem instalacji systemu nawadniania jest właściwe zaprogramowanie sterownika. Jest to bardzo ważny proces, bowiem od niego będzie zależeć efektywność nawadniania.

Zalety automatycznego nawadniania ogrodu

Automatyczne nawadnianie przynosi wiele zalet. Systemy nawadniania doprowadzają wodę bezpośrednio do roślin w takiej ilości, jakiej one potrzebują. Skutkuje to racjonalnym i oszczędnym wykorzystywaniem wody. Możliwość zaprogramowania nawadniania w godzinach nocnych sprawia, że woda nie będzie parować, co dodatkowo zmniejszy jej zużycie przy efektywniejszym nawilżaniu gleby poprzez docieranie wody wprost do korzeni. Nawadnianie nocą ma jeszcze jedną zaletę. Ekspert z firmy Darpol w Warszawie tłumaczy:

W godzinach popołudniowych mogą nastąpić obciążenia sieci wodociągowych, co przekłada się na niższe ciśnienie wody. Nocą ten problem nie występuje.

Regulamin korzystania z serwisu