Wycinka drzew w ogrodzie. Czy to legalne?

Zdarza się, że musimy przeprowadzić wycinkę drzew w ogrodzie. Czy potrzebujemy do tego specjalnego zezwolenia lub czy musimy udać się do urzędu celem zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa? Przepisy ustawy o ochronie przyrody ulegają częstym nowelizacjom. Ostatnio do zmian w zakresie rozporządzania roślinnością na własnej posesji doszło pierwszego stycznia 2019 roku. Sprawdźmy, co na temat wycinki drzew w ogrodzie mówią aktualne przepisy prawne.

Kiedy można wyciąć drzewo w ogrodzie bez zezwolenia?

Według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, do wycięcia drzew lub krzewów rosnących na terenie naszej posiadłości nie potrzebujemy zgody, pod warunkiem, że ich wycinka nie jest związana ze sprzedażą. Jednak od każdej zasady są wyjątki, również tutaj w określonych przypadkach stosuje się dodatkowe obostrzenia.

Należy zgłosić zamiar wycięcie drzewa, jeżeli obwód pnia (mierzony na wysokości 5 cm od ziemi) jest większy niż:

  • 80 cm w przypadku następujących gatunków drzew: topola, klon jesionolistny, klon srebrzysty, wierzba,
  • 65 cm w przypadku następujących gatunków drzew: kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny,
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jak zgłosić zamiar wycięcia drzewa?

Wzór zgłoszenia można pobrać w urzędzie gminy. Jeśli chcemy napisać dokument samodzielnie, powinniśmy w nim zawrzeć:

  • imię i nazwisko osoby, która wnioskuje o wycinkę drzewa,
  • dane nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte,
  • rysunek lub mapkę wskazującą lokalizację drzewa na posesji.

Urząd po otrzymaniu zgłoszenia wyśle urzędnika, który określi gatunek drzewa i sprawdzi obwód pnia. Urząd może w ciągu czternastu dni od dokonania oględzin zgłosić sprzeciw wobec wycinki drzewa. W przypadku braku sprzeciwu, drzewo można usunąć. Jeżeli drzewo nie zostanie wycięte w ciągu sześciu miesięcy od oględzin, konieczne jest ponowne zgłoszenie wycinki – wyjaśnia nasz rozmówca z  firmy Aturi, oferującej usługi w zakresie ogrodnictwa.

Kto wykona wycinkę drzew?

Wycinki drzew nie trzeba przeprowadzać samodzielnie. Zwłaszcza kiedy drzewo jest duże lub rośnie w miejscu, do którego trudno się dostać, możemy potrzebować pomocy. Wycinką drzew zajmują się szkółki drzew i roślin. Posiadają specjalistyczny sprzęt i doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Wiedzą, kiedy można wycinać drzewa, a kiedy konieczne jest otrzymanie zezwolenia. Nie wytną drzewa bez zgłoszenia i podpowiedzą, gdzie i jak udać się celem powiadomienia  wycince.

Warto korzystać z ich usług i bezpiecznie usunąć drzewo ze swojego ogrodu.

Regulamin korzystania z serwisu