Podłoża do roślin. Dlaczego są tak ważne?

Do rozwoju i wzrostu rośliny potrzebują kilku elementów. Pośród nich zaś do niezbędnych zaliczamy: odpowiednią ilość światła, wodę, powietrze oraz właściwe podłoże, a ściślej – substancje pokarmowe, które z niego czerpią. Dlatego też w uprawie roślin, szczególnie zaś tych doniczkowych, tak ważne jest, aby zapewnić im dobry, odpowiadający ich wymaganiom substrat.

Gdzie dobre podłoże, tam udana uprawa

Różne gatunki roślin mają różne potrzeby, dotyczące warunków uprawy, a w tym i wymagania glebowe. W zależności od tego konieczne jest zapewnienie roślinom odpowiedniego podłoża, które zapewni im prawidłowy wzrost i rozwój. Nawet podczas sadzenia roślin w ogrodzie warto jest wzbogacać ziemię substratem.

Szczęśliwie, obecnie na rynku dostępnych jest wiele substratów. Producenci podłoży ogrodniczych oferują bowiem różne ich warianty. Tym sposobem w dobrych sklepach ogrodniczych możemy zakupić właściwe dla naszych roślin mieszanki.

Przy wyborze substratu musimy zatem kierować się potrzebami naszych roślin oraz zwracać uwagę na skład substratów. Ten zaś zazwyczaj opiera się na torfie. Dlaczego? Otóż torf posiada wiele cennych właściwości, którymi powinno cechować się dobre podłoże.

Cechy dobrego podłoża

Torf stwarza korzystne warunki do rozwoju systemów korzeniowych roślin. Ponadto bardzo dobrze magazynuje wodę i jest pozbawiony nasion chwastów, a przy tym wyróżnia się lekkością i przewiewnością.

Dlaczego te cechy są takie ważne w przypadku podłoża?

O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy naszego rozmówcę z internetowego sklepu ogrodniczego Kwiecisty:

Dobre podłoże, oprócz tego, że powinno być bogate w składniki pokarmowe, musi posiadać odpowiednią zdolność do magazynowania wody. Dzięki temu nasza roślina nie będzie narażona na przesuszenie bądź gnicie. Musi być także odpowiednio przewiewne i lekkie, gdyż w ten sposób jest w stanie zapewnić korzeniom rośliny prawidłowy i swobodny rozwój w glebie. Dobre podłoże wyróżniać się musi także sterylnością. Brak nasion chwastów oraz innych patogenów chroni naszą uprawę przed chorobami oraz zahamowaniem rozwoju i wzrostu.

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze substratu?

Podczas wyboru podłoża w sklepie należy brać pod uwagę planowaną liczbę roślin do sadzenia w taki sposób, aby nie zabrakło substratu, a jednocześnie nie zostało go zbyt wiele w otwartym worku. Wówczas może on stracić swoje cenne właściwości.

Warto również pamiętać o tym, żeby podczas sadzenia kliku roślin, których wymagania glebowe są podobne, stosować podłoża uniwersalne. Takie substraty tworzone są bowiem na bazie mieszanek zarówno wysokiego torfu, jak i niskiego, które zapewniają odpowiednie warunki dla większości roślin uprawnych.

Regulamin korzystania z serwisu