szambo

Jakie rośliny można posadzić na poletku rozsączającym przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowe oczyszczanie ścieków posadowione są zazwyczaj w całości pod ziemią. Wchodzące w ich skład urządzenia i sieci rur zajmują niekiedy znaczną powierzchnię. Możliwość jej zagospodarowania, szczególnie przy niewielkiej działce, może być bardzo istotną kwestią. W tej sytuacji pojawia się oczywiste pytanie: jakie rośliny możemy posadzić na poletku rozsączającym przydomowej oczyszczalni ścieków?  Wyczerpującą odpowiedź znajdziesz w tekście. 

Popularność instalacji drenażowych i biologicznych sprawiła, że powstało wiele wyspecjalizowanych firm, które oferującą przydomowe oczyszczalnie ścieków w Warszawie i w każdej innej większej aglomeracji. Korzystając z usług tego typu podmiotów możemy liczyć nie tylko porady w kwestii doboru odpowiedniej oczyszczalni, ale także na kompleksowe doradztwo dotyczące budowy i zagospodarowania terenu nad oczyszczalnią. 

Czy wszystkie oczyszczalnie potrzebują instalacji rozsączających? 

Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków potrzebuje odprowadzenia produktów swojej działalności, czyli wody o różnym stopniu czystości. Oczyszczalnie biologiczne wymagają wyprowadzenia do naturalnego cieku wodnego lub rozsączenia oczyszczonego ścieku w glebie. 

W przypadku instalacji drenażowych nie mamy alternatywy: konieczna jest budowa obszernego poletka drenażowego, w którym działają bakterie tlenowe i odbywa się właściwy proces oczyszczania i rozsączania. Jeżeli warunki glebowe i wodne są sprzyjające, drenaż znajdzie się pod powierzchnią ziemi. Jeżeli jednak poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, to możemy zostać zmuszeni do budowy kopca. Przepisy mówią, że nitki drenażu muszą znajdować się minimum 1,5 m nad lustrem wód gruntowych. Sam drenaż też potrzebuje warstwy kruszywa i ziemi rodzimej o grubości 0,7-1 m. To minimalna głębokość, która zapobiega przemarzaniu drenażu. Biorąc pod uwagę obie wspomniane wartości, należy określić stosowną wysokość kopca, w którym zainstalujemy rury drenażowe i pakiety (skrzynki) rozsączające. 

Kopiec nie jest specjalnie reprezentacyjną formą ukształtowania terenu na działce. Dlatego pojawia się potrzeba zagospodarowania jego powierzchni nad drenażem. Podobnie dzieje się w przypadku rozsączalników ukrytych pod powierzchnią ziemi. Ich obecność manifestują kominki napowietrzające (rura PCV z daszkiem), które też nie należą do przesadnie estetycznych. Zagospodarowanie wymaga świadomego doboru roślin. W przeciwnym razie możemy doprowadzić do utrudnienia lub wręcz dewastacji drenażu. 

Czego nie należy sadzić na drenażowej oczyszczalni ścieków?   

Lista roślin, które można posadzić na kopcu lub nad poletkiem rozsączającym jest bardzo długa. O wiele łatwiej jest określić, czego zdecydowanie nie należy sadzić. Praktycznych wskazówek udziela przedstawiciel producenta przydomowych oczyszczalni ścieków, firmy Metria z Warszawy: – Najbezpieczniejszą formą okrywy roślinnej jest trawa. Trawnik założony nad poletkiem rozsączającym lub na kopcu oczyszczalni jest w pełni bezpieczny dla instalacji, a przy tym może być bardzo estetyczny. Równie mało inwazyjne są uprawy roślin jednorocznych, bylin i niskopiennych krzewów. Natomiast zdecydowanie należy unikać drzew z gatunków, które osiągają znaczne rozmiary i tworzą potężne systemy korzeniowe.   

Wpływ wysokich drzew jest mniej istotny w przypadku rozsączania oczyszczonego ścieku z oczyszczalni biologicznej. Natomiast poletko oczyszczalni drenażowej może zostać poważnie uszkodzone lub całkowicie zniszczone przez korzenie drzew. Mogą też zniszczyć lub negatywnie wpływać na pracę innych elementów budowy oczyszczalni, takich jak studzienki rozdzielcze, przepompownie oraz sam zbiornik główny. Dodatkowo duże drzewa będą skutecznie utrudniały naprawę lub odtworzenie drenażu. Ich usunięcie jest zazwyczaj skomplikowaną operacją, która wymaga wynajęcia specjalistycznego sprzętu i uzyskania stosownych pozwoleń na wycinkę. 

Czy można uprawiać warzywa na przydomowej oczyszczalni ścieków? 

Temat uprawy warzyw na poletku przydomowej oczyszczalni ścieków budzi liczne wątpliwości. Dotyczą one ewentualnego wpływu ścieków na właściwości spożywcze warzyw – zarówno ich walory zdrowotne, jak też smakowe. Praktyka pokazuje, że poprawnie działająca oczyszczalnia drenażowa nie ma żadnego wpływu na nisko ukorzenione warzywa. Sytuacja zmienia się, gdy dochodzi do zalania drenażu czy wybicia ścieków na powierzchnię.  

Posiadając oczyszczalnię biologiczną, nie musimy obawiać się jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na uprawy roślin przeznaczonych do spożycia. Oczyszczony ściek, czyli woda opuszczająca instalację oczyszczalni biologicznej, nadaje się wprost do podlewania upraw. Jeżeli jednak obawiamy się, że w przypadku awarii oczyszczalni może dojść do skażenia powierzchniowej warstwy gleby, najlepszym rozwiązaniem będzie obsadzenie rozsączalnika roślinami kwitnącymi. Jest to rozwiązanie całkowicie bezpieczne i pozwalające uzyskać doskonały efekt estetyczny.

Regulamin korzystania z serwisu