zielony-dach

Zasady projektowania zielonych dachów

Podczas wykonywania zielonych dachów należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim trzeba zapewnić nawierzchni dachowej, na której zielony dach ma się znaleźć, odpowiednią warstwę izolacyjną odporną na przerastanie korzeni. Tutaj najczęściej stosuje się materiały jednowarstwowe takie jak folie czy membrany lub dwuwarstwowe bitumy. Co jeszcze trzeba wiedzieć na ten temat?

Na jakich domach można zamontować zielony dach?

W czasach maksymalnego wykorzystania terenów pod zabudowę z jednoczesnym nakazem zapewnienia odpowiedniej powierzchni terenu biologicznie czynnego, zielone dachy stają się coraz popularniejsze. Jednak projektując zielony dach, należy pamiętać nie tylko o doborze roślin, ale i zaprojektowaniu fragmentu budynku ze zwróceniem uwagi na rodzaj użytkowania dachu, jego konstrukcję, nachylenie czy parametry wytrzymałościowe. Dodatkowo warto uwzględnić potrzeby zabezpieczenia go przed siłą ssącą wiatru i zapewnić mu odpowiednie odwodnienie. Nie mniejsze znaczenie ma dobór substratu dachowego i materiałów, z których wykonane są elementy konstrukcyjne pokrycia. Jak więc widać, zaprojektowanie takiej konstrukcji nie jest łatwe – lepiej zostawić to wyspecjalizowanym w tym firmom, takim jak Xero Flor.

Podstawowe wymogi dla założenia zielonego dachu

Jak wspomniano wyżej, podstawowym wymogiem dla pokryć dachowych jest odporność na przerastanie korzeni roślin. W tym przypadku stosuje się materiały jedno i dwuwarstwowe. Te pierwsze to folie i membrany, a drugie składają się z bitumów modyfikowanych polimerem SBS. Zbrojenie wykonuje się ze specjalnej włókniny poliestrowej o gramaturze minimum 150 g/m2. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia stosuje się trzecią warstwę papy podkładowej. Ponadto warstwa wierzchnia musi być pokryta specjalnym środkiem chemicznym lub mieć wkładkę z folii miedzianej.

O czym należy pamiętać?

Na ogół dachy obsadzane intensywną zielenią, na których się ją nawadnia, są wykonywane na grubej warstwie substratu. Są one z góry odporne na zaprószenie ogniem czy promieniowanie cieplne. Dlatego zielone dachy traktuje się jako pokrycia trudnopalne. Trzeba jednak pamiętać również o zabezpieczeniu dachu przed silnymi podmuchami wiatru. Do tego celu stosuje się dodatkowe obciążenia, co jest opisane w stosownej normie. W środkowej części dachu wystarczające jest położenie cienkiej warstwy substratu. W miejscu naroży oraz krawędzi, a więc miejsc szczególnie narażonych na działanie ssących sił wiatru, konieczne jest ułożenie dodatkowego zabezpieczenia w formie drobnego żwiru czy ciężkich płyt betonowych.

Regulamin korzystania z serwisu