W jakich zbiornikach można przechowywać nawozy?

Odpowiednie przechowywanie nawozów jest niezwykle istotne nie tylko ze względu na zdrowie człowieka, ale również z uwagi na ochronę środowiska. Kluczową jest kwestia właściwego magazynowania takich środków. Miejsca, które temu służą, powinny być między innymi dokładnie odizolowane od niekorzystnych czynników zewnętrznych. Jak odpowiednio przechowywać nawozy i jakie zbiorniki są wykorzystywane w tym celu?

Przechowywanie nawozów naturalnych

Naturalne nawozy są źródłem powstawania azotu. Ich niewłaściwe przechowywanie może wpływać na skażenie zbiorników wodnych, a w najgorszym przypadku również wód gruntowych. Oznacza to konieczność odpowiedniego składowania takiego materiału.
W przypadku gospodarstw rolnych, które podczas chowu zwierząt pozyskują również tak zwaną gnojówkę i gnojowicę, konieczne jest ich należyte zabezpieczenie. W tym celu właściciel gospodarstwa rolnego jest zobligowany do zaopatrzenia się w odpowiedni zbiornik. Jak zauważa specjalista z firmy FHU MiM Mariusz Mańkowski:

Liczba zbiorników powinna być dopasowana do zapotrzebowania. Przepisy prawne dotyczące tego tematu jasno określają,że muszą one pomieścić sześciomiesięczną produkcję nawozu. Zbiorniki powinny mieć również charakter zamknięty, co zostało jasno określone w ustawie dotyczącej prawa budowlanego.

Przechowywanie pozostałych nawozów – najważniejsze informacje

W przypadku nawozów, które gospodarstwa rolne nabywają od producentów, również konieczne jest ich odpowiednie zabezpieczenie, co przekłada się na możliwość magazynowania. O idealnych warunkach można mówić, kiedy zapewniona jest:

  • możliwość składowania nawozów w budynku zamkniętym, który jest chroniony przed promieniowaniem słonecznym,
  • przestrzeń pozbawiona zanieczyszczeń,
  • optymalna temperatura do przechowywania nawozów – która waha się w granicach od 5 do 30 stopni Celsjusza.

Ponadto zbiornik na nawóz powinien zapewniać ochronę przed dostaniem się wilgoci. Warto również pamiętać, że większe gospodarstwa rolne powinny prowadzić ewidencję związaną z wydawaniem oraz przyjmowaniem nawozów.

Składowanie nawozów w przestrzeni zewnętrznej

Niektóre nawozy mogą być przechowywane na zewnątrz budynków w specjalnie przeznaczonych do tego celu zbiornikach. Wówczas stosuje się inne normy związane z magazynowaniem środków. Konieczne jest spełnienie kilku istotnych elementów. Przede wszystkim nawozy nie powinny być ustawiane bezpośrednio na powierzchni. Muszą one być składowane na podniesieniu – najlepiej na podłożu suchym, gładkim oraz nieprzepuszczalnym. Nie mogą być ustawione pod kątem. Zbiorniki na nawozy muszą być odporne na warunki atmosferyczne, zjawisko korozji, czy uszkodzenia mechaniczne, które umożliwiłyby ich przedostanie się na zewnątrz. W zależności od rodzaju magazynowanego nawozu możliwe jest wykorzystanie zbiornika jednopłaszczowego lub dwupłaszczowego.

Regulamin korzystania z serwisu