Materiał Partnera

Wiercenie studni dla wody ogrodowej - jak to zrobić?

Wiercenie studni dla wody ogrodowej - jak to zrobić?

Studnia przydaje się nie tylko tam, gdzie nie dochodzą sieci wodociągowe. Może zapewnić spore oszczędności na każdej działce. Jeśli nie chcemy budować studni, by czerpać z niej wodę na użytek domowników, warto rozważyć wiercenie studni dla wody ogrodowej, oczywiście, jeśli nasza posesja ma odpowiednią powierzchnię i stawiamy na ogrodową zieleń. Jak się za to zabrać? Czy potrzebny jest projekt, pozwolenie, a może jednak nie musimy dopełniać żadnych formalności?

Studnia od strony formalnej – co mówi polskie prawo?

Polska ustawa Prawo wodne mówi, że woda podziemna na danym gruncie należy do tego, kto jest właścicielem tegoż gruntu. Pozwolenie na budowę ujęcia wodnego jest wymagane tylko w sytuacji, gdy zdecydujemy się na studnię głębinową o głębokości powyżej 30 m i poborze wody większym niż 5 metrów sześciennych na dobę. Gdy decydujemy się na wiercenie studni dla wody ogrodowej, nie sięgamy raczej na taką głębokość, więc pozwolenia na budowę nie potrzebujemy i nie musimy nigdzie zgłaszać, że będziemy wiercić studnię. Musimy przy tym pamiętać o innym aspekcie prawnym, jeśli jednak studnia będzie dostarczała wodę przeznaczoną do spożycia – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje dokładnie, jaka musi być zachowana odległość osi studni od kilku elementów (jak granica działki, oś przydrożnego rowu itd.).

Jak znaleźć odpowiednie miejsce na studnię?

O tym, jak znaleźć odpowiednie miejsce na studnię wierconą, opowiadają nam specjaliści z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Żyrardów”. Najlepszy start to przeprowadzenie rozpoznania na podstawie archiwalnych materiałów jak mapy geologiczne, hydrogeologiczne, geofizyczne badania, wyniki wierceń itd. Rozpoznajemy hydrogeologiczne struktury, warstwy wodonośne, warunki zasilania wód, ich jakość, ewentualne stany zagrożenia jakości wód. W przypadku wiercenia studni dla wody ogrodowej raczej nie wykonuje się badań geofizycznych, czy otworów hydrogeologiczno-badawczych.

Jak wiercimy studnie?

Wyróżniamy dwie metody wiercenia studni: wiercenie udarowe i wiercenie obrotowe. W przypadku wiercenia udarowego na bieżąco śledzimy ciśnienie hydrostatyczne w przewiercanych horyzontach wodonośnych. Wiercenie odbywa się w rurach. W przypadku wiercenia obrotowego otrzymujemy jedynie wynik hydrostatycznego ciśnienia, ściany otworu utrzymuje wiertnicza płuczka. Jeśli chodzi o studnię dla wody ogrodowej, obie metody mogą być wykorzystane. Jaką wybierzemy docelową konstrukcję studni, zależy od charakteru zwierciadła wody, miąższości wodonośnej warstwy, planowanej wydajności itd.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy