Materiał Partnera

Jak nawozić soję?

Jak nawozić soję?

Soja w Polsce nie należy do kręgu roślin chętnie i licznie uprawianych przez rolników. Bardzo wiele czynników przemawia jednak za zmianą takiego stanu rzeczy. Uprawa soi pozytywnie wpływa na glebę, poprawiając jej właściwości fizyczno – chemiczne oraz zwiększając zawartość próchnicy. Do produkcji soi zużywa się nawet 4 – 5 razy mniej wody niż do produkcji zbóż. Soja jest również doskonałym materiałem paszowym. Dodatkowo, uprawa soi w Polsce jest dotowana, dzięki czemu opłacalność takiej uprawy jest wyższa niż w przypadku zbóż i zbliżona do zyskowności rzepaku.

Jak wygląda uprawa soi?

Uprawa soi jest dość łatwa i nie powinna stwarzać problemów. Włączenie jej w strukturę zasiewów wpływa korzystnie na całą produkcję roślinną gospodarstwa. Najlepiej uprawiać ją po zbożach, gdyż pozwoli złamać niekorzystny zbożowy płodozmian. Jednakże, na to samo stanowisko soja nie powinna wracać częściej niż co 4 lata.

Warto pamiętać, że w trakcie wegetacji soi średnia temperatura dobowa nie może być niższa niż 15°C. Bezpośrednio przed siewem warto wzruszyć glebę, w celu przygotowania stanowiska. Pozwoli to umieścić nasiona na jednakowej głębokości, dzięki czemu będą kiełkować w tym samym czasie. Przedsiewną uprawę roli należy wykonać starannie i nie warto jej bagatelizować.

Nawożenie soi nie wymaga wielu nawozów azotowych – roślina ta, dzięki współpracy z bakteriami brodawkowymi, potrafi zasymilować z powietrza niezbędną do jej rozwoju ilość tego pierwiastka. Przed siewem nasiona należy jednak zaszczepić nitraginą, przez co rośliny w trakcie wegetacji będą lepiej zaopatrzone w azot.

Jak należy prawidłowo nawozić soję?

Przede wszystkim, przed siewem rośliny należy wysiać wieloskładnikowe nawozy mineralne, jeśli nie zostały zastosowane jesienią. Na glebach ciężkich nawozy potasowo –fosforowe powinny być zastosowane jesienią, a na glebach lżejszych – wiosną. Niezależnie od terminu ich wysiewu dawka nawozu musi być dostosowana do aktualnej zasobności gleb oraz wymagań pokarmowych soi.

Jak wskazuje ekspert z firmy Polska Soja: Wysiewając nawozy wiosną należy pamiętać, aby starannie wymieszać je z glebą. Soja bardzo dobrze reaguje na nawożenie borem, molibdenem i cynkiem. Bor i molibden wpływa korzystnie na zwiększenie liczby strąków i proces kwitnienia, molibden dodatkowo na zawiązywanie nasion, rozwój systemu korzeniowego i brodawek korzeniowych, natomiast cynk bierze udział w komunikacji roślin z bakteriami brodawkowatymi.

Dokarmianie dolistne soi w początkowym okresie wzrostu poprawia jej wigor i wzrost, z kolei w okresie kwitnienia wpływa na wielkość i jakość plonu. Nie należy jednak stosować miedzi i manganu, gdyż pierwiastki te są toksyczne dla pożytecznych bakterii.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy