Materiał Partnera

Czym zajmuje się hydraulika siłowa?

Czym zajmuje się hydraulika siłowa?

Pewnie wiele osób widziało poruszające się łyżki koparek, lemiesze spychaczy, czy wysypywanie materiałów z uniesionych skrzyń samochodów samowyładowczych, a także wysuwające się ramiona samojezdnych dźwigów. Na ogół nie zastanawiamy się głębiej, na jakiej zasadzie wymienione działania się opierają, przyjmując to jako rzecz oczywistą. U podstaw takiej techniki leży mechanika płynów oraz hydraulika, czyli nauka o praktycznych zastosowaniach cieczy.

 Praktyczne zastosowania hydrauliki siłowej

Hydraulika w ogólności zajmuje się m.in. przepływem płynów w rurach, rzekach, kanałach oraz ograniczaniem ich ruchu poprzez tamy, jazy i zbiorniki retencyjne. Jej szczególną odmianą, związaną przede wszystkim z przepływem płynów w rurowych układach zamkniętych, jest hydraulika siłowa. Jest to dziedzina techniki, która zajmuje się głównie opracowywaniem, tworzeniem i praktycznym wykorzystaniem układów hydraulicznych, czyli zespołów wzajemnie połączonych części, a więc rur, tłoków, cylindrów i wielu innych elementów, których zadaniem jest wykorzystanie energii cieczy znajdującej się pod ciśnieniem dla wykonania konkretnej pracy użytkowej. Jak mówią nam inżynierowie z firmy Rolmasz z Żar, wykorzystywane jest tutaj prawo Pascala, które mówi, iż ciśnienie wewnątrz cieczy będącej w równowadze, wywołane siłą zewnętrzną, ma jednakową wartość we wszystkich jej punktach. Umożliwia to uzyskiwanie bardzo dużego parcia na duży tłok poprzez przyłożenie niewielkiej siły do małego tłoka. Nie wchodząc w techniczne zawiłości, możemy powiedzieć, że dzięki temu prawidłu uruchomienie małego tłoka wywoływać może ruch potężnych ramion wielkich maszyn budowlanych lub innych urządzeń hydraulicznych. Innym przykładem zastosowania hydrauliki siłowej, oprócz wymienionych we wstępie, są np. samokroczące obudowy stosowane w górnictwie podziemnym.

 Podstawowe elementy budowy układu hydraulicznego

Większość najczęściej stosowanych układów hydraulicznych ma podobną do siebie budowę, a ich głównymi elementami składowymi są:
  • zbiornik z cieczą roboczą
  • pompa
  • zawór zwrotny
  • filtry
  • silnik
  • siłowniki
  • zawór regulujący dopływ cieczy roboczej do siłowników
Do napędzania takiego układu można wykorzystać silnik spalinowy, elektryczny lub każdy inny. Jego zadaniem jest wytworzenie odpowiedniego ciśnienia cieczy roboczej, która później uruchamia siłowniki układu, poruszające narzędziami roboczymi, a więc np. ramionami dźwigów, lemieszami spychaczy, czy czerpakami koparek. Układy hydrauliczne hydrauliki siłowej skutecznie konkurują ze swoimi mechanicznymi lub elektrycznymi odpowiednikami, a ich główną zaletą jest wydajność oraz łatwość i dokładność sterowania, dzięki czemu są one powszechnie stosowane do budowy maszyn przemysłowych, rolniczych, budowlanych, górniczych, samolotowych, a także wojskowych. Na co dzień mamy z nimi do czynienia w układach kierowniczych i hamulcowych w naszych samochodach.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy