W jaki sposób układa się kostkę brukową

Obecnie trwałe i estetyczne nawierzchnie podjazdów i chodników tworzy się przede wszystkim z kostki betonowej. Może mieć ona różne barwy i kształty, a bogaty wybór umożliwia dokładne dostosowanie pokrycia do otoczenia, formy architektonicznej budynku, a także przeznaczenia nawierzchni. Sprawdźcie jak należy kłaść kostkę brukową.

Od czego zacząć

Pracę z kostką brukową trzeba rozpocząć od dobrania odpowiedniej grubości materiału. Zależy ona od warunków eksploatacji jakie zawarte zostały w projekcie. Kostkę brukową produkuje się w różnych grubościach, a mianowicie 4 cm, 6 cm, 8 cm i 10 cm. Warto wiedzieć, że im mniejsza grubość kostki, tym lżejszą konstrukcję można wykonać z jej wykorzystaniem.

Po podjęciu decyzji o grubości, kolejną jest ta dotycząca kształtu i koloru kostki. Przy wyborze dobrze jest kierować się nie tylko własnymi upodobaniami, ale także stylem budynku, w którego sąsiedztwie ma zostać położona. Odpowiednio dobrana kostka doda mu elegancji i wspólnie stanowić będą integralną, estetyczną całość.

Układanie kostki

Kostkę układa się poprzecznie do kierunku ruchu, na przygotowanej podbudowie z podsypką, zachowując 3-5 mm odstępu. Przy układaniu trzeba zwrócić uwagę na to, by pierwszy rząd kostki nie został ułożony prostopadle. Kostkę układać trzeba w taki sposób, by nie powodowała przesuwania się jej następnych rzędów na podsypce.

Bardzo ważne, by ustalić dokładną szerokość drogi lub ścieżki poprzez ułożenie pierwszego rzędu kostki. Kolejno trzeba zwrócić uwagę na odstęp i szczeliny, aby nadać nawierzchni elastyczności. Jeśli bruk zostanie ułożony zbyt ciasno, utworzy zbyt sztywną nawierzchnię, a to może doprowadzić do obłamywania krawędzi kostek – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę LUSKAR.

Przy układaniu brzegowego rzędu bruku nie powinno się przycinać kostek. Kostki przycięte układać można dopiero wtedy, gdy ułożony zostanie jeden rząd całych kostek. Aby uniknąć zróżnicowania kolorystycznego nawierzchni trzeba pobierać kostkę z różnych pakietów naprzemiennie.

Co 2 metry konieczne jest sprawdzanie prawidłowości przebiegu linii spoin bruku (jeśli są nierówne, trzeba poprawić położenie rzędów). Należy także sprawdzić prostopadłość linii, a potem wypełnić spoiny ostroziarnistym piaskiem naturalnym. Uniemożliwi to dalsze przesuwanie się rzędów kostek. Nawierzchnia umocniona w ten sposób może zostać poddana obciążeniu taczki transportowej.

Regulamin korzystania z serwisu