Na czym polega ekspertyza dendrologiczna?

Nie tylko burza i silny wiatr powodują, że drzewa się łamią lub przewracają. Dzieje się to również wtedy, gdy drzewa są chore lub uszkodzone. Prowadzi to często do ogromnych strat materialnych, a nawet może stanowić zagrożenie życia. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego stan drzew należy poddawać systematycznym przeglądom i badaniom. Jednym z takich badań jest ekspertyza dendrologiczna. Sprawdź, na czym polega i kiedy się przydaje!

Czym jest ekspertyza dendrologiczna i na czym polega?

Ekspertyza dendrologiczna to zaawansowane badania przeprowadzane w celu oceny kondycji drzew – ich chorób, ubytków, zgnilizn, pęknięć wewnętrznych czy innych uszkodzeń. Dokumentacja ta tworzona jest przez rzeczoznawcę dendrologicznego, który posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia. Taka ekspertyza pozwala zdecydować, kiedy podjąć działania pielęgnacyjne lub kiedy drzewo należy wyciąć. Słaba kondycja drzewostanu wpływa na jego wytrzymałość i stabilność, dlatego często może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu. Takie badania pozwalają oszacować stopień zagrożenia, jakie niesie za sobą drzewo. Są one wykonywane nie tylko na pomnikach przyrody, ale również na problematycznych jednostkach dendrologicznych.

Ekspertyza dendrologiczna często zamiennie jest nazywana opinią dendrologiczną, jednak pojęcia te nieco różnią się od siebie, głównie stopniem skomplikowania. Opinia sporządzana jest na podstawie prostych pomiarów i wizualnej oceny stanu zdrowia drzewa. Natomiast ekspertyza wykonywana jest na podstawie bardziej skomplikowanych pomiarów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, np. tomografu sonicznego (bada stan drewna w pniu) czy rezystografu (bada tkankę drzewną). Ekspertyza dendrologiczna zawiera dokładne dane dotyczące lokalizacji drzewa (współrzędne GPS), jego wieku, systematyki, miąższości, wysokości i rozmiaru korony, jego budowy oraz stanu zdrowotnego. W dokumentacji często znajdują się wyniki badań dotyczące systemu korzeniowego, oceny PH, zasobności składników pokarmowych i stopnia zagęszczenia gleby. Do dokumentacji należy załączyć dodatkowo zdjęcia drzewa oraz wskazówki dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych.

Kiedy przeprowadza się ekspertyzę dendrologiczną?

Ekspertyza dendrologiczna przeprowadzana jest w ramach ustawowego obowiązku zachowania dbałości o przyrodę. Jest ona niezbędna do rzeczywistej oceny stanu zdrowia drzewa. Na podstawie badań dendrologicznych decyduje się, czy drzewo należy wyciąć, czy wystarczy podjąć działania pielęgnacyjne.

Przeprowadzamy wnikliwe i rzetelne badania drzew, z użyciem najnowocześniejszych urządzeń. Ekspertyzy dendrologiczne najczęściej wykonujemy na drzewach, które podczas oceny wizualnej wykazują symptomy zagrożenia – zauważa specjalista z Pracowni Projektowej Magdalena Loose w Gdańsku.

Badanie dendrologiczne jest także wymagane, w sytuacji, gdy:

  • drzewa rosną na terenie, gdzie ruch pieszych i pojazdów jest duży, np. przy drogach, na skrzyżowaniach, w parkach, na ścieżkach rowerowych czy parkingach, gdyż stanowią one potencjalne niebezpieczeństwo dla ludzi i ich mienia,
  • nie znamy stanu rzeczywistego wieloletnich drzew np. pomników przyrody, a chcemy lepiej ocenić zagrożenia i podjąć najlepsze decyzje w związku z ich pielęgnacją, zabezpieczeniem lub ewentualnym wycięciem,
  • chcemy ustalić, jakich zabiegów pielęgnacyjnych wymagają dane drzewa,
  • drzewo zostało wycięte bez pozwolenia lub poinformowania o zamiarze jego wycięcia, lub, gdy potrzebujemy dowodów do postępowań w sprawach cywilnych, karnych lub administracyjnych.
Regulamin korzystania z serwisu