Czy zielone dachy są bezpieczne?

Jeśli konstrukcja systemów zielonych dachów spełnia odpowiednie normy i jest właściwie eksploatowana, wówczas gwarantuje trwałość, wytrzymałość i bezpieczeństwo. To dobra wiadomość dla inwestorów, którzy rozważają zastosowanie tego efektownego rozwiązania. Jakimi zasadami należy się kierować podczas projektowania zielonego dachu? Poznaj najważniejsze wymagania.

Bezpieczny zielony dach może przynieść wiele korzyści. Stworzenie takiej bioaktywnej przestrzeni sprzyja zarówno mieszkańcom budynku, jak i ekosystemowi. Konstrukcja takiego pokrycia dachowego musi jednak być odporna na przerastanie korzeni oraz zapewniać skuteczną ochronę przed ogniem, wodą i wiatrem.

Kiedy pokrycie dachowe będzie odporne na przerastanie korzeni?

Zapytaliśmy o to specjalistę z firmy Xero Flor, producenta zielonych dachów:

Skuteczną ochroną przed przerastaniem korzeni stanowią materiały jednowarstwowe z tworzyw sztucznych takich jak folie i membrany oraz dwuwarstwowe z bitumów modyfikowanych polimerem SBS o minimalnej dopuszczalnej grubości dla warstwy podkładowej 4 mm, a dla warstwy wierzchniej 5 mm. Ważne jest również zbrojenie dachu, które powinno być wykonane z włókniny poliestrowej o minimalnej gramaturze wkładek nośnych warstwy podkładowej 150 g/m2, a warstwy wierzchniej 180 g/m2.

A czy jest możliwe zastosowanie tradycyjnych pap polimerowo-bitumicznych?

Materiały te nie są odporne na przerastanie korzeni roślin. Ich wykorzystanie jednak jest dopuszczalne pod warunkiem, że dodane zostaną odpowiednie zabezpieczenia takie jak folia o grubości 0,4 mm z zakładami o minimalnej grubości 0,15 m – wyjaśnia nasz rozmówca.

Niezależnie od tego, jakie materiały zostaną użyte, pokrycia dachowe zawsze należy montować zgodnie z obowiązującymi normami i wedle instrukcji producentów. Ważne jest także, aby wszystkie elementy, które penetrują dach, zlokalizowane były w miarę możliwości blisko siebie. Takie rozwiązanie gwarantuje swobodny dostęp do każdego z nich i bezproblemową konserwację.

Trudnopalny zielony dach

Pokrycie dachu musi być trudnopalne, co w praktyce oznacza odporność na zaprószenie ogniem oraz działanie promieniowania cieplnego. Wymóg ten naturalnie dotyczy również zielonych dachów. Te zaś mogą obrastać różne rodzaje roślin.

Ogólnie rzecz biorąc zieleń intensywna, czyli taka, która wymaga nawadniania i pielęgnacji oraz zieleń ekstensywna, która takich zabiegów nie potrzebuje. Dachy pokryte tą pierwszą z założenia są trudnopalne ze względu na grubą warstwę substratu. Dachy obsadzone zielenią ekstensywną z kolei mogą zostać uznane za trudnopalne, jeśli część organiczna substratu stanowi nie więcej niż 20 % wagi, a grubość jego warstwy wynosi co najmniej 3 cm. Ponadto w przypadku zielonych dachów o dużych rozmiarach konieczne jest wykonanie na ich pokryciu specjalnych przegród. Mogą to być na przykład rozmieszczone co 40 m pasy żwirowe. A gdy na dachu znajdują się lufciki lub naświetla, wówczas należy wokół nich ułożyć opaski żwirowe o szerokości około 50 cm.

Skuteczny drenaż

Bezpieczeństwo zielonego dachu zależy także od warstwy drenażowej. Powinno się ją układać na dachach do 20% spadku. Jej zadanie polega na odprowadzaniu nadmiaru wody, przewietrzaniu korzeni oraz zwiększaniu parametrów izolacyjnych konstrukcji pokrycia. Jaka powinna być dobra warstwa drenażowa? Musi odprowadzać wodę w ilości 0,03 l/s m2 i może być wykonana z materiałów naturalnych lub z tworzyw sztucznych.

Naturalny drenaż powstaje ze żwiru płukanego o granulacji od 16 do 32 mm i minimalnej grubości 5 cm. Sztuczną warstwę drenażową tworzą geowłókniny oraz maty – pętelkowa i kubełkowa. Materiały te są lekkie, niskie i elastyczne, a przy tym trwałe i wytrzymałe. Dodatkowo wykazują odporność na wilgoć, niskie temperatury i dobrze filtrują wodę, a co za tym idzie, nie zamulają odpływów.

Ochrona przed wiatrem

Aby silny i porywisty wiatr nie zniszczył zielonego dachu, konieczne jest jego dodatkowe obciążenie. W jakich miejscach? Z pewnością w środkowej części dachu oraz na jego krawędziach i narożach. Na środku pokrycia stosuje się cienkie warstwy substratu. Na krawędziach i narożach zaś żwir lub betonowe płyty, a ich wybór zależy od rodzaju i wysokości dachu.

Regulamin korzystania z serwisu