Kwiat w stawie

Wykop solidnego stawu na przydomowej działce. Komu powierzyć realizację zadania?

Wykonanie wykopu pod staw to z praktycznego punktu widzenia niezbyt skomplikowane przedsięwzięcie, ale przed rozpoczęciem jego realizacji konieczne jest dopełnienie określonych formalności. Ich zakres jest zróżnicowany i zależny od wielkości stawy oraz jego lokalizacji. Budowa stawu to zadanie trudne nie tylko od strony technicznej – od projektu, aż po kopanie zbiornika wodnego. Nie wolno zapomnieć o przepisach. Takie zadanie najlepiej zatem powierzyć profesjonalistom. Jak wykonać wykop pod staw?

Wymagania prawne

Zgodnie z definicją, staw to zbiornik wód powierzchniowych, utworzony w celach hodowlanych lub przeciwpożarowych, a także naturalny ekosystem wodny nieprzekraczający głębokości kilku metrów. Występują w nim, podobnie jak w innych zbiornikach wodnych, czynniki abiotyczne, producenci, konsumenci oraz reducenci. Cechują go jednak znaczne wahania temperatur i czynników środowiskowych.

Jak wynika z przepisów, w większości sytuacji nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Zdarza się jednak, że potrzebujemy pozwolenia wodnoprawnego, a czasami nawet decyzji środowiskowej. Wówczas procedura formalna trwa dużo dłużej i wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. W takich przypadkach trzeba posiadać projekt, mapy geodezyjne, operat wodnoprawny i kartę informacyjną przedsięwzięcia. Na podstawie tych dokumentów uprawnione organy wydają decyzję w przedmiocie budowy stawu.

Wykop stawu o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu podlegają tylko prostemu zgłoszeniu wodnoprawnemu. Tego typu zbiorniki nie mogą być napełniane w ramach usług wodnych. Zasilane mogą być tylko i wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub wodami gruntowymi. Zasięg oddziaływania takiego stawu nie może wykraczać poza granice terenu działki właściciela.

Z kolei procedurze uzyskania pozwolenia wodnoprawnego podlegają stawy – w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków lub rekreacji, których powierzchnia przekracza 500 m2 i głębokość przekracza 2m od naturalnej powierzchni terenu.

Dlaczego warto zlecić wykop stawu profesjonalistom?

Jak mówi pracownik firmy transportowo – usługowej Tani Piasek: Procedura wykopu stawu wymaga doboru specjalistycznego sprzętu, który umożliwi wydobycie ziemi. Aktualne przepisy regulują prawo w odniesieniu do wielkości oraz głębokości zbiorników. Decydując się na wykonanie wykopu stawu, warto zlecić to zadanie specjalistycznym firmom, które oferują takie usługi. Specjalistyczny sprzęt oraz doświadczona kadra sprawią, że budowa przebiegnie sprawnie i bez zbędnych niespodzianek.

Podejmując decyzję o wykopie stawu, należy najpierw zaplanować oraz wybrać miejsce, w którym staw ma się znajdować, jego wielkość oraz głębokość. Trzeba także sprawdzić poziom wody gruntowej (najlepiej za pomocą koparki). Kolejno zaś przygotowuje się teren oraz wykonuje wykop właściwy. Każda z tych czynności wymaga specjalistycznego sprzętu oraz wiedzy technicznej. Właśnie z tych względów warto zlecić to zadanie profesjonalistom.

Regulamin korzystania z serwisu